Att framföra tidens och rummets elasticitet - Designforskning av estetisk rumslighet inom teater och stop motion-animation

DSpace Repository

Att framföra tidens och rummets elasticitet - Designforskning av estetisk rumslighet inom teater och stop motion-animation

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Att framföra tidens och rummets elasticitet - Designforskning av estetisk rumslighet inom teater och stop motion-animation
Author Berglund, Jennifer
Date 2016
English abstract
This thesis involves the documentation of design-research which revolves whether there is a possibility to apply theatre as an art form onto stop motion animated films. The study is built on the interaction between the aesthetic space and the performer who has been placed inside it. What distortions of this space that can influence the relations to the ones acting, and improve the scenic expression in a way that can widen the general interest for both animation and theatre.
Swedish abstract
Denna rapport involverar dokumentation av designforskning som kretsar kring huruvida möjligheten finns att applicera konstarten teater i stop motion-animerad film. Undersökningen bygger på samspelet mellan det estetiska rummet och aktören som har placerats i detta. Vilka förvrängningar av detta rum som kan påverka relationer till de agerande och främja det sceniska uttrycket på ett sätt som kan vidga det allmänna intresset för både animation och teater.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/21565 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics