Vad styr innehållet i modersmålsundervisningen

DSpace Repository

Vad styr innehållet i modersmålsundervisningen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Vad styr innehållet i modersmålsundervisningen
Author Bergström, Lisa
Date 2006
English abstract
What controls the content of mother tongue education
Swedish abstract
Malmö högskola Lärarutbildningen SÄL, svenska, svenska som andraspråk och engelska. Höstterminen 2005 Denna undersökning visar på vikten av kontinuerlig modersmålsundervisning för elever med minoritetsspråk. Arbetet ger också en översikt över forskning som gjorts med tanke på dessa barns skolframgångar och belyser modersmålsundervisningens innehåll i Lund. Resultaten från både enkät och intervjuer redovisas och ger förhoppningsvis en klar bild av verksamheten och en rad förbättringar presenteras inför kommande år på de skolor där jag själv arbetar. Min intention var att undersöka vad undervisningen styrs av, vilka hinder och möjligheter som finns för samarbete mellan oss lärare och att visa vilka kringliggande faktorer som egentligen påverkar denna undervisning? Slutsatsen blev att vi skall värna om den här undervisningen för att den är en sådan viktig länk både i barnens språkutveckling och i deras identitetsutveckling. Barnen har också mycket lättare att lära sig sitt andraspråk om de kan sitt modersmål bra. Språken lyfter varandra och dessutom kan vi lära oss mycket av varandra. Nyckelord: Tvåspråkighet, modersmålsundervisning, studiehandledning, minoritetsspråk. Handledare: Jan Nilsson
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Tvåspråkighet modersmålsundervisning studiehandledning minoritetsspråk
Handle http://hdl.handle.net/2043/2157 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics