Dokumentation för utveckling i förskolan

DSpace Repository

Dokumentation för utveckling i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Dokumentation för utveckling i förskolan
Author Pettersson, Josefin
Date 2016
Swedish abstract
I detta examensarbete har jag intervjuat förskolepedagoger på några olika förskolor i södra Sverige. De förskolor jag har varit på ligger i samma kommun i södra Sverige, men alla har inte samma förskolechef. Detta gör att förskolorna har olika mycket erfarenhet av att använda sig av dokumentation och pedagogisk dokumentation. Jag skriver mer om vad skillnaden är på dokumentation och pedagogisk dokumentation senare i arbetet. Under arbetets gång betraktade jag hur de olika förskolorna använder sig av skilda sätt att dokumentera, för att ha en viss framåtskridande utveckling i förskolans verksamhet. De pedagoger jag har intervjuat har till stor del dokumenterat barnens utveckling, för att sedan kunna visa föräldrarna. De har då inte använt och analyserat dokumentationen för att se på förskolans verksamhet och hur denna fungerar med barngruppen. Förskolorna använder sig av två olika sätt att dokumentera. De använder sig av observationsschema/ kvalitetsredovisning eller SWOT-analys. Det finns en viss avvikelse på sättet att utvärdera sin dokumentation. Hjälpdokumenten ska då göra det lättare för pedagogerna att utveckla sin verksamhet om det behövs. I inledningen beskriver jag hur pedagogerna dokumenterar. Till att börja med uppfattade inte pedagogerna på hur dokumentationen påverkat deras arbetssätt. Jag har förstått att många av förskolans pedagoger som ställt upp i detta arbete upplever att dokumentationen är tidskrävande och att de inte vet hur den ska användas. Detta kan vara frustrerande för personalen. Mitt resultat är det som gäller för dessa förskolor, alltså inte för hela landet. Jag har ställt mig olika frågor när jag analyserat färdigt resultatet och dessa frågor har jag försökt besvara i diskussionen, jag har även med hjälp av litteraturen sökt svar för att få ett vetenskapligt svar på frågorna jag ställde i detta examensarbete.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject förskola
pedagogisk dokumentation
pedagoger och utveckla
Handle http://hdl.handle.net/2043/21577 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics