Attityd eller Utbildning?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Attityd eller Utbildning?
Author Carlgren, Helena ; Nilsson, Catarina
Date 2006
Swedish abstract
Sammanfattning Syftet med detta arbete är att undersöka skolgeografins innehåll, pedagogers inställning till geografiämnet, samt vilka orsaker som ligger till grund för dessa antaganden. Vi har i studien utgått från litteratur kring ämnets historia, nya och äldre kurs- och läroplaner samt forskning kring ämnet. I undersökningen har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod. Vi har intervjuat tio pedagoger från sex olika skolor, och utgår från en helt standardiserad och delvis strukturerad intervjuteknik. När vi genomfört våra litterära studier samt vår undersökning, visade det sig att våra resultat stämde ganska väl överrens med tidigare forskning. Resultatet av undersökningen visar slutligen att geografiundervisningen i skolan ser likartad ut oavsett om pedagogerna har geografiutbildning eller inte. Det som ligger till grund för undervisningen är övervägande pedagogens inställning och den lokala skolkulturen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Geografi
Historia
Attityd
Utbildning
Intervjuer
Lärare år 1-6
Handle http://hdl.handle.net/2043/2158 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics