Mokapryler i rörelse

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Mokapryler i rörelse
Author Jeppsson, Heidi ; Kristiansson, Yvonne
Date 2006
Swedish abstract
I vårt arbete Mokapryler i rörelse har vi undersökt vilka skillnader det finns i lärandet i förhållande till metoderna; rörelse eller läs- och skrivdominant arbetssätt. Vi har genom ett undervisningsförsök undersökt skillnader i barnens lärande i ett vattentema utifrån de olika arbetsmetoderna. Syftet med detta examensarbete är även att synliggöra rörelse som en lärandemetod i skolan. I vårt undervisningsförsök så använde vi oss av en skolklass med 22 elever från en medelstor storstadsskola. Frågan vi sökt svar på lyder: • Vilka skillnader kan vi se i barns lärande utifrån rörelsefokuserad och läs- och skrivfokuserad undervisningsmetod? Det resultat som vi kommit fram till är att barnen i undersökningsgruppen (rörelse) har en förståelse för vattenområdet medan kontrollgruppens (läs och skriv) barn visade en faktaförståelse. Vi kom även fram till att det krävs olika arbetsmetoder för att barn ska få en förståelse. Alla barn är olika och de lär även på olika sätt. Om samma arbetssätt används utan variation blir barnen okoncentrerade och tappar intresset för att lära. Nyckelord: Undervisningsförsök, vattentema, lärande, arbetsmetoder, rörelse och variation.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject rörelse/dans
vattentema
Handle http://hdl.handle.net/2043/2159 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics