FÅR DE VARA MED? EN KVANTITATIV STUDIE AV BARNS DELAKTIGHET I UTREDNINGAR

DSpace Repository

FÅR DE VARA MED? EN KVANTITATIV STUDIE AV BARNS DELAKTIGHET I UTREDNINGAR

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title FÅR DE VARA MED? EN KVANTITATIV STUDIE AV BARNS DELAKTIGHET I UTREDNINGAR
Author Gaki Lindestrand, Christina ; Malmqvist, Marie-Louise
Date 2016
English abstract
Lindestrand Gaki, C & Malmqvist, M-L Can they be involved? A quantitative study of children's involvement in investigations. Degree project in social work 15/30 credit points. Malmö University: Faculty of health and society, Department of social work, 2016 The purpose of this study is to investigate to what extent social workers makes and let children and youths be a part in BBIC-investigations. The study is limited to Malmö stad and comprises social workers who works with standard investigations at the compartment for children and families. Our questions are: To what extent are children and youths involved in investigations which concern the contact between themselves and social services in Malmö stad? How is the contact between the social worker and the children during the investigation? Which factors might decrease or increase the part played by the child? In what way does the social worker implement the child’s involvement in the investigation? And to what extent is this done? The theoretic perspectives used in this study are Shier’s pathway to participation and room to maneuver. The result of this study shows that the participation is over all good in comparison to earlier studies. However, the social workers would want to meet the children more during the investigation and to get the opportunity to put more time into every investigation. In our investigation it is clear that the legal guardian is more involved when it is cases with younger children, whilst the level of involvement becomes more equal when the children become older. A clear pattern is however that the involvement increases with the age of the child, which goes in line with SoL 11:10. Our study shows that the social worker’s room to maneuver is limited by individual and organizational factors, e.g. employee turnover and competence. Keywords: BBIC, children, child welfare investigation, cooperative alliance, involvement, social workers, social services.
Swedish abstract
Lindestrand Gaki, C & Malmqvist, M-L Får de vara med? En kvantitativ studie om barns delaktighet i utredningar. Examensarbete i socialt arbete 15/30 högskolepoäng. Malmö högskola: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för socialt arbete, 2016. Syftet med denna studie är att undersöka i hur hög utsträckning socialsekreterare gör barn och ungdomar delaktiga i BBIC-utredningar. Undersökningen avgränsas till Malmö stad och omfattar de socialsekreterare som arbetar med grundutredningar på Barn och Familj. Våra frågeställningar är: Till hur stor del är barn och ungdomar delaktiga i utredningar som rör dem själva i kontakten med socialtjänsten i Malmö Stad? Hur ser socialsekreterarnas kontakt med barnen ut under utredningsprocessen? Vilka faktorer minskar respektive ökar barns delaktighet? Hur implementerar socialsekreterarna barns delaktighet i utredningsarbetet? Och i vilken utsträckning görs det? De teoretiska perspektiv som används i denna studie är Shiers delaktighetsmodell och handlingsutrymme. Studiens resultat visar att delaktigheten överlag är relativt god i jämförelse med vad man har kunnat se i tidigare studier. Däremot anser socialsekreterarna att de skulle vilja träffa barnen mer under utredningen och få möjlighet att lägga mer tid på varje utredning. I vår undersökning ser vi att vårdnadshavarna är mer delaktiga när det gäller de yngre barnen men att delaktigheten blir mer jämlikt fördelad mellan barn och vårdnadshavare ju äldre barnen blir. Ett tydligt mönster är att delaktigheten överlag ökar med barnets ålder, vilket går helt i linje med SoL 11:10.Vår studie visar att socialsekreterarnas handlingsutrymme begränsas av såväl individuella som organisatoriska faktorer, exempelvis personalomsättning och kompetens. Nyckelord: barn, barnavårdsutredningar, BBIC, delaktighet, samarbetsallians, socialsekreterare, socialtjänsten.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject BBIC
child welfare investigation
children
cooperative alliance
involvement
social workers
social services
barn
barnavårdsutredningar
delaktighet
samarbetsallians
socialsekreterare
socialtjänsten
Handle http://hdl.handle.net/2043/21604 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics