Fakulteten för hälsa och samhälle : en framgångsrik historia

DSpace Repository

Fakulteten för hälsa och samhälle : en framgångsrik historia

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Hjälm, Berndt
dc.date.accessioned 2016-12-05T08:00:38Z
dc.date.available 2016-12-05T08:00:38Z
dc.date.issued 2016 en_US
dc.identifier.isbn 9789171047526 en_US
dc.identifier.isbn 9789171047533 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/21609
dc.description Fakulteten för hälsa och samhälle har sedan starten 1998 präglats av en stark utveckling av såväl utbildning som forskning - från ”vårdhögskola” till en fullvärdig akademisk verksamhet - en utveckling som inte bara höjt kvaliteten i Hälsa och samhälles verksamhet utan också bidragit till att Malmö högskola under jubileumsåret 2018 kommer att få formell universitetsstatus. Historien om hälsa och samhälle är således i väsentliga delar en framgångssaga, eller kanske snarare en framgångsskildring med tanke på sagors låga sanningshalt. Syftet med rapporten är att dokumentera denna utveckling både för att kunna tolka fakultetens nuvarande verksamhet och för att kunna använda den som underlag för en diskussion om det framtida arbetets inriktning och utformning. Presentationen täcker hela den period som fakulteten existerat, dvs. från starten den 1.7.1998 fram till idag. Jag har valt att avgränsa perioden så att ”idag” är den 30.6.2016, vilket innebär att beskrivningen omfattar sammanlagt 18 år. Till detta kommer en redogörelse för högskolans och fakultetens förhistoria. Vid en retrospektiv betraktelse av fakultetens utveckling framgår det tydligt att de 18 åren varit mycket händelserika. Det är relativt få medarbetare som varit verksamma vid Hälsa och samhälle under hela denna period. Möjligheten ”att lära av historien” är kanske extra angelägen för dem som inte varit med sedan starten. Rapporten vänder sig huvudsakligen till fakultetens personal och studenter med förhoppningen att den ska kunna användas i det framtida utvecklingsarbetet. Men den kan även vara intressant för en bredare läsekrets av samarbetspartners inom och utanför akademin.
dc.format.extent 244
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Hälsa och samhälle, Malmö högskola
dc.relation.ispartofseries FOU-rapport;2016:5
dc.subject.classification Medicine en_US
dc.title Fakulteten för hälsa och samhälle : en framgångsrik historia en_US
dc.type Report en_US
dc.identifier.paperprint 0 en_US
dc.contributor.department Malmö University. Faculty of Health and Society en
dc.subject.srsc Research Subject Categories::MEDICINE en_US
mahlocal.rights.eplikt Yes
mahlocal.rights.oaType green
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics