Pedagogers syn på vilket stöd som ges till barn med DAMP i förskolan

DSpace Repository

Pedagogers syn på vilket stöd som ges till barn med DAMP i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogers syn på vilket stöd som ges till barn med DAMP i förskolan
Author Persson, Malin ; Rosquist, Malin
Date 2005
Swedish abstract
Abstract Arbetets art: C-uppsats i barndoms- och ungdomsvetenskap. Sidantal:40 Titel: Pedagogers syn på vilket stöd som ges barn med DAMP i förskolan. Författare: Malin Persson och Malin Rosquist Handledare: Ann-Sofi Råstam Datum 2005-12-15 Bakgrund: Vi har utgått från Gillbergs teori om DAMP samt Freltoftes och Juuls teorier om vilket stöd man som pedagog kan ge barn med DAMP. Debatten angående diagnostisering eller ej mellan forskarna Gillberg och Kärfve tas även upp. Syfte: Syftet med vår undersökning är att komma till insikt om det finns likheter och/eller skillnader mellan ett låginkomst område och ett höginkomstområde i Malmö gälland pedagogers syn på stöd som ges barn med DAMP i förskolan. Metod: Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer av pedagoger i förskolan för att få fram vårt resultat. Resultat: Vi har kommit fram till att pedagogernas syn på det stöd som ges barn med DAMP i förskolan inte skillde sig åt i de båda områdena. Intresset och kunskapen om diagnosen DAMP och det stöd som kunde ges på förskolan varierade mellan pedagogerna på de båda förskolorna. Diskussion: I diskussionen har vi kritiskt granskat vårt genomförande, metod samt data. Även problempreciseringen besvaras här. Nyckelord: DAMP, stöd, höginkomstområde, låginkomstområde.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject DAMP
stöd
höginkomstområde
låginkomstområde
Handle http://hdl.handle.net/2043/2161 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics