Track It - Utveckling av ett plattformsöverskridande gränssnitt till en spårningsapplikation

DSpace Repository

Track It - Utveckling av ett plattformsöverskridande gränssnitt till en spårningsapplikation

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Track It - Utveckling av ett plattformsöverskridande gränssnitt till en spårningsapplikation
Author Ted, Malmgren ; Radovan, Mojsovski
Date 2016
English abstract
The success of a user interface´s design is very much dependant on the users learned routines and personal preferences. This study aims to discover if it is possible to develop a user interface, which is to be used in a GPS-tracking application, can satisfy users of the major development platforms (Android, iOS). Android and iOS have their own implementations of various user interface areas and compromises in the design are needed to make the user interface compelling to both sides. The interface is created with both Android and iOS guidelines in mind, as well as generic design principles discovered in earlier research. A SUS study was conducted to get a usability score on the user interface, and a small interview was used to retrieve pros and cons in the interface. The data gathered from the study was then analysed. The information was then used as a guide in an iterative development step of the existing design. In this iteration the design issues are corrected to suit the preferences of the users. The result of the final material is then analysed and a conclusion is presented to the reader.
Swedish abstract
Hur framgångsrikt ett användargränssnitts design är beror mycket på användares inlärda rutiner och personliga preferenser. Denna studie ämnar ta reda på om skapandet av ett användargränssnitt, vilket skall användas i en GPS-spårnings applikation, kan tilltala användare av de största plattformarna (iOS, Android). Android och iOS har deras egna implementationer på diverse områden inom gränssnitt och för att skapa en design vilken båda ”läger” gillar kräver att en del kompromisser behöver göras. Användargränssnittet skapades med de riktlinjer som Android och iOS rekommenderar i åtanke, tillsammans med allmänna riktlinjer för design som tagits fram i tidigare forskning. En SUS-undersökning genomfördes för att få en poäng på användbarheten och en liten intervju genomfördes för att ta reda på för och nackdelar på gränssnittet. Data som samlades in under undersökningen analyserades därefter. Informationen användes sedan som en guide i ett iterativt utvecklingssteg på den existerande designen. Under denna iteration rättades de problematiska områden till på designen för att tillfredsställa användarnas preferenser. Det slutliga resultatet analyserades och en slutsats presenteras till läsaren.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject Användbarhet
iOS
Android
GPS
Användargränssnitt
Handle http://hdl.handle.net/2043/21610 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics