En studie kring fysisk- och pedagogisk miljö i en särskoleklass, A study of the physical and pedagogical environment in a class for children with special needs

DSpace Repository

En studie kring fysisk- och pedagogisk miljö i en särskoleklass, A study of the physical and pedagogical environment in a class for children with special needs

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title En studie kring fysisk- och pedagogisk miljö i en särskoleklass, A study of the physical and pedagogical environment in a class for children with special needs
Author Didak, Lucija
Date 2006
Swedish abstract
Uppsatsen handlar om den fysiska pedagogiska miljön i en särskoleklass. Med hjälp av observationer och intervjuer undersöker jag detta slags miljöfaktorer i klassrummet och ute på skolgården. Syftet är att se om den är anpassad utifrån särskoleelevers särskilda behov. Med hjälp av fallstudier har jag kommit fram till att den fysiska miljön i särskoleklassen 2-4 inte var anpassad utifrån elevers särskilda behov. Detta bör uppmärksammas och det finns behov av att studera vidare i vilken utsträckning detta påverkar elever, inte minst i social och psykologisk mening.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Särskolan, pedagogisk miljö, fysisk miljö, lätt utvecklingsstörda
Handle http://hdl.handle.net/2043/2162 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics