Hur används alternativa läromedel i matematikundervisningen?

DSpace Repository

Hur används alternativa läromedel i matematikundervisningen?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Hur används alternativa läromedel i matematikundervisningen?
Author Leo, Ann Margrethe ; Österbom, Lii
Date 2006
Swedish abstract
Syftet med detta arbete är att få en inblick i hur alternativa läromedel används i matematikundervisningen i grundskolans tidigare år och undersöka vilka faktorer som påverkar läraren till att välja detta arbetsmaterial. Vi har utfört kvalitativa observationer på tre olika skolor och genomfört kvalitativa intervjuer med fem pedagoger som alla arbetar med alternativa läromedel i sin undervisning. Parallellt har vi studerat litteratur i ämnet för att skapa oss en vetenskaplig grund. I vår undersökning har vi kommit fram till att alternativa läromedel används i syfte att aktivera eleverna i deras kunskapande. Styrdokumenten har haft en avgörande betydelse då lärarna valt att arbeta med alternativa läromedel. Pedagogerna i undersökningen har alla fem en konstruktivistisk kunskapssyn.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject alternativa läromedel
kunskapssyn
laborativ matematik
matematik
Handle http://hdl.handle.net/2043/2165 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics