Kartläggning av elevers attityder till naturvetenskap.

DSpace Repository

Kartläggning av elevers attityder till naturvetenskap.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kartläggning av elevers attityder till naturvetenskap.
Author Nerme, Joakim ; Sjögren, Johanna
Date 2006
English abstract
A survey of students attitudes to science.
Swedish abstract
Internationella studier som till exempel SAS-studien (Sjöberg, 2000) visar på att det hos elever finns stora skillnader mellan attityden till naturvetenskap och andra skolämnen men också att pojkars och flickors attityder skiljer sig åt. Denna studies syfte var att kartlägga elevers attityder till de naturvetenskapliga ämnena för att kunna göra en jämförelse med tidigare undersökningar. Elever i årskurs 5 och 6 fick besvara ett antal frågor i form av en enkät. Kartläggningen visar på att flertalet elever anser att naturvetenskap är viktigt och nyttigt och att de kommer att ha nytta av sin kunskap i framtiden. Samtidigt vill de flesta inte arbeta inom detta område när de blir vuxna. Vi har i vår kartläggning inte funnit några större attitydskillnader hos de pojkar och flickor som har medverkat i denna kartläggning. Vidare visar resultatet i vår undersökning på delvis andra attityder till NO än vad som framkommit i andra studier.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Attityder
Elever
Enkät
Grundskola
Kartläggning
Lärande
Naturvetenskap
Undersökning
Handle http://hdl.handle.net/2043/2166 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics