Den KRAV-märkta människan

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Book
Title Den KRAV-märkta människan
Author Ideland, Malin
Date 2016
Swedish abstract
Vad innebär det egentligen att vara en miljömedveten människa? Vad innebär det att vara en förändringsagent? Är det att sopsortera, släcka lampor och välja KRAV-märkta varor i affären? Är det verkligen så att den som medvetet handlar den dyra ekologiska maten nödvändigtvis är mer miljövänlig än den som kanske inte har råd att köpa densamma? Den KRAV-märkta människan handlar om vad det är att vara en miljövänlig människa i vår tid. Boken problematiserar hur talet om hållbar utveckling och miljömedvetenhet bidrar till att skapa och upprätthålla normer för ”den önskvärda människan”. Hen som uppfyller KRAVen. Boken diskuterar hur denna idealbild samtidigt skapar en bild av ”den icke-önskvärda människan”, vars beteenden, livsstil, handlingar och känslor ses som problematiska. Den tar också upp barnens roll som förändringsagenter och de krav som drabbar dem i undervisning om hållbar utveckling där lösningarna av framtida miljöproblem ofta läggs på de ungas axlar. Till syvende och sist handlar boken om vad vi får ”på köpet” med de goda intentionerna att fostra barn och vuxna till att skapa ett hållbart samhälle? Hur kan vi förstå att idén om en gemensam värld och en gemensam framtid faktiskt också fungerar särskiljande – mellan människor, åldrar, sociala klasser, hudfärger och nationaliteter?
Link http://www.celanders.se/kravmarkta.htm... (external link to publication)
Publisher Celanders förlag
ISBN 978-91-87393-43-3
Language swe (iso)
Subject Lärande för hållbar utveckling
Miljöundervisning
Miljömedvetenhet
Hållbarhet
Nationalism
Individualism
Konsumtion
Diskurs
Makt
Den Andre
Svenskhet
Natur
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/21669 Permalink to this page
Buy print http://www.bokfynd.nu/...978-91-87393-43-3 (Search for reseller)
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics