MUEP is closed for new submissions! Go to http://mau.diva-portal.org/ for new submissions.

Den KRAV-märkta människan

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Ideland, Malin en_US
dc.date.accessioned 2016-12-14T13:28:16Z
dc.date.available 2016-12-14T13:28:16Z
dc.date.issued 2016 en_US
dc.identifier.isbn 978-91-87393-43-3 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/21669
dc.description Vad innebär det egentligen att vara en miljömedveten människa? Vad innebär det att vara en förändringsagent? Är det att sopsortera, släcka lampor och välja KRAV-märkta varor i affären? Är det verkligen så att den som medvetet handlar den dyra ekologiska maten nödvändigtvis är mer miljövänlig än den som kanske inte har råd att köpa densamma? Den KRAV-märkta människan handlar om vad det är att vara en miljövänlig människa i vår tid. Boken problematiserar hur talet om hållbar utveckling och miljömedvetenhet bidrar till att skapa och upprätthålla normer för ”den önskvärda människan”. Hen som uppfyller KRAVen. Boken diskuterar hur denna idealbild samtidigt skapar en bild av ”den icke-önskvärda människan”, vars beteenden, livsstil, handlingar och känslor ses som problematiska. Den tar också upp barnens roll som förändringsagenter och de krav som drabbar dem i undervisning om hållbar utveckling där lösningarna av framtida miljöproblem ofta läggs på de ungas axlar. Till syvende och sist handlar boken om vad vi får ”på köpet” med de goda intentionerna att fostra barn och vuxna till att skapa ett hållbart samhälle? Hur kan vi förstå att idén om en gemensam värld och en gemensam framtid faktiskt också fungerar särskiljande – mellan människor, åldrar, sociala klasser, hudfärger och nationaliteter? en_US
dc.format.extent 151
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Celanders förlag en_US
dc.subject Lärande för hållbar utveckling en_US
dc.subject Miljöundervisning en_US
dc.subject Miljömedvetenhet en_US
dc.subject Hållbarhet en_US
dc.subject Nationalism en_US
dc.subject Individualism en_US
dc.subject Konsumtion en_US
dc.subject Diskurs en_US
dc.subject Makt en_US
dc.subject Den Andre en_US
dc.subject Svenskhet en_US
dc.subject Natur en_US
dc.subject.classification Humanities/Social Sciences en_US
dc.title Den KRAV-märkta människan en_US
dc.type Book en_US
dc.identifier.paperprint 2 en_US
dc.contributor.department Malmö University. Faculty of Education and Society
dc.contributor.department Malmö University. Natural Science, Mathematics and Society (NMS)
dc.subject.srsc Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES en_US
dc.identifier.url http://www.celanders.se/kravmarkta.htm en_US
 Find Full text Files for download

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics