Variation i undervisning av matematik

DSpace Repository

Variation i undervisning av matematik

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Variation i undervisning av matematik
Author Mehdi, Asmaa
Date 2006
Swedish abstract
Syftet med följande arbete är att undersöka om varierad undervisning i matematik kan underlätta elevernas inlärning. Arbetet ger en översikt av tidigare forskning inom varierad undervisning i matematik. Med hjälp av enkätundersökningar och intervjuer ville jag undersöka om varierad undervisning i matematik ökar elevens intresse och motivation, ökar det elevens matematiska självförtroende, påverkar det positivt elevens inställning för matematik. Resultaten pekar på att varierad undervisningen i matematik kan underlätta elevernas inlärning i matematik.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject inlärning, intresse och motivation, matematisk självförtroende, varierad undervisning.
Handle http://hdl.handle.net/2043/2167 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics