PRIV - en möjlig studieväg för motiverade elever

DSpace Repository

PRIV - en möjlig studieväg för motiverade elever

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title PRIV - en möjlig studieväg för motiverade elever
Author Gustafsson, Carina
Date 2006-02-28
English abstract
Gustafsson, Carina. (2005). PRIV – en möjlig studieväg för motiverade elever. (Program aiming individual choice – a manageable way of learning for motivated pupils). Skolutveckling och ledarskap, Lärarutbildningen 60 poäng, Lärarutbildningen, Malmö högskola. The aim of this essay is to investigate if it is possible for pupils, who failed in essential subjects in nine-year compulsory school, to pass examination in nursing education. Five ex-pupils from nursing education’s PRIV-class (program aiming individual choice) were interviewed. So were four teachers who had been responsible for the teaching in the class spoken of. The result of the investigation shows that the pupils not always are aware of how teaching methods are specially composed to cover their needs. In addition the result shows that the teachers in question are successful in working with this group of pupils, although a pedagogue specialist not is part of the teaching team during a big part of the time of education. The result of the investigation shows that motivation for studying makes it easier for pupils in the PRIV-class spoken of to end their education with fine grades, if helped with carefully prepared teaching methods. Six months after graduation the ex-pupils are working in nursing or social service. Keywords: adjusted teaching, motivation, occupation, passing examination, PRIV. Carina Gustafsson Allansro Österleden 1301-45 270 21 Glemmingebro Supervisor: Elna Johansson Examiner: Lotta Anderson
Swedish abstract
Gustafsson, Carina. (2005). PRIV – en möjlig studieväg för motiverade elever. (Program aiming individual choice – a manageable way of learning for motivated pupils). Skolutveckling och ledarskap, Lärarutbildningen 60 poäng, Lärarutbildningen, Malmö högskola. Syftet med detta examensarbete är att undersöka om det är möjligt för elever med studiemisslyckanden i grundskolans kärnämnen att genomföra en gymnasial omvårdnadsutbildning med godkända betyg som resultat. Intervjuer med fem före detta elever från Omvårdnadsprogrammets PRIV-klass genomförs och kompletteras med intervjuer av fyra lärare vilka ansvarar för undervisning i den aktuella klassen. Resultatet visar att eleverna inte alltid är medvetna om vilka undervisningsinsatser som är speciellt anpassade för deras behov. Dessutom visar resultatet att de aktuella lärarna lyckas arbeta med elevgruppen utan specialpedagog i arbetslaget under en stor del av utbildningstiden. Studieresultaten visar att studiemotivation underlättar för eleverna i den undersökta PRIV-klassen att klara sin utbildning väl, med hjälp av genomtänkta lärarinsatser. De intervjuade eleverna är sysselsatta inom vårdyrken sex månader efter avslutad utbildning. Nyckelord: anpassad undervisning, godkänt betyg, motivation, PRIV, sysselsättning CarinaGustafsson Allansro Österleden 1301-45 270 21 Glemmingebro Handledare: Elna Johansson Examinator: Lotta Anderson
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject adjusted teaching
motivation
occupation
passing examination
PRIV
Handle http://hdl.handle.net/2043/2168 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics