Mobilbetalning - En studie om vad som påverkar svenskars vilja att använda sig av mobilbetalning

DSpace Repository

Mobilbetalning - En studie om vad som påverkar svenskars vilja att använda sig av mobilbetalning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Mobilbetalning - En studie om vad som påverkar svenskars vilja att använda sig av mobilbetalning
Author Larsson, Mattias
Date 2016
English abstract
The number of mobile phones has increased considerably in recent years. With this, the uses for them has also increased. One of the applications is mobile payment, where mobile phone users can pay with their mobile phone just as if they had used a debit or credit card. Mobile payment is something that has become big in many markets in the world but not in Sweden, a country where mobile phone usage is high. The purpose of this study was to examine the factors that influence whether Swedish consumers are willing to use mobile payment or not and the degree to which these factors come into effect. We began by studying the factors that played an important role in similar markets, and based on those, we presented a number of hypotheses for what affects the adoption of mobile payment. To examine the consumer views, we used a survey that was spread on the web and in person to the general public in a city in Sweden. To analyze the retrieved data, we used linear regression analysis. We finally came to the conclusion that the factors that influence whether Swedish consumers want to use mobile payment or not are trust, perceived usefulness and personal innovation.
Swedish abstract
Antalet mobiltelefoner har ökat avsevärt de senaste åren. Med detta har även användningsområdena för dem ökat. Ett av dessa användningsområden är mobilbetalning, där mobiltelefonanvändaren kan betala med sin mobiltelefon på samma sätt som om de hade använt ett betalkort. Mobilbetalning är något som blivit stort på flera marknader i världen men inte i Sverige, trots att Sverige är ett land där mobiltelefonanvändningen är högre än i de flesta andra länder. Syftet med denna studie var att undersöka vilka faktorer som spelar in i vad som får svenska konsumenter att använda sig av mobilbetalning och till vilken grad dessa faktorer påverkar deras vilja att använda denna betalningsform. Vi började med att studera vilka faktorer som spelat in i liknande marknader och baserat på dessa presenterade vi ett antal hypoteser för vad som spelar in i adoptionen av mobilbetalning. För att undersöka konsumenternas åsikter använde vi oss av en enkät som spreds på webben och personligen till allmänheten i en stad i Sverige. För att analysera de data vi fick använde vi oss av linjär regressionsanalys. Vi kom slutligen fram till att de faktorer som spelar in i huruvida svenska konsumenter vill använda sig av mobilbetalning eller inte är förtroende, upplevd användbarhet och benägenhet till personlig innovation.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 50
Language swe (iso)
Subject Mobile
payment
acceptance
NFC
QR-code
mobile-payment
Handle http://hdl.handle.net/2043/21681 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics