Samhällets minne - Arkiv som pedagogisk resurs till historieundervisningen

DSpace Repository

Samhällets minne - Arkiv som pedagogisk resurs till historieundervisningen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Samhällets minne - Arkiv som pedagogisk resurs till historieundervisningen
Author Gustavsson, Anna ; Mathisen, Therese
Date 2006
English abstract
This paper will examine the possibility of schools and archives collaborating. The purpose of this paper is to point out how the student´s awareness of our history can be increased through archive pedagogics, and also to point out how archives can complement the regular history classes. We have focused on archives, schools and the result of a collaboration between the two. Our archives serves as memories of our society, and the things available there gives us the possibility to examine large as well as small events throughout history. It is not that common for educators to use archive pedagogics as a complement to their history classes. This has been evident in talks with professionals in schools and archives. However, the few educators who actually use archive pedagogics are very happy with the results. This paper was written by Anna Gustavsson & Therese Mathisen. Keyword: archive pedagogic education, awareness of our history, local history, collaboration.
Swedish abstract
Genom vår undersökning vill vi belysa möjligheten av ett samarbete mellan skola och arkiv. Vårt syfte är att visa på hur man kan öka elevers historiemedvetenhet genom arkivpedagogisk undervisning samt på vilket sätt arkivet kan vara ett bra komplement till historieundervisningen. Vi har valt att ställa frågor och söka svar inom områdena arkiv, skola samt resultatet av samverkan dem emellan. Våra olika arkiv verkar som minne i samhället och utifrån det material som finns tillhanda kan vi på ett bra sätt ta del av vår historia, både den stora och den lilla historien går att finna. Det är inte brukligt att pedagoger använder arkivpedagogik som komplement till sin historieundervisning. Detta faktum har framkommit vid kontakt med yrkesverksamma inom skolan och på arkiv. De fåtal som upptäckt arkivpedagogiken är dock överens om dess förträfflighet. Undersökningen har utförts av Anna Gustavsson & Therese Mathisen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject arkivpedagogisk undervisning
historiemedvetenhet
lokalhistoria
samverkan
Handle http://hdl.handle.net/2043/2170 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics