Barns läsning i skolan och på fritiden

DSpace Repository

Barns läsning i skolan och på fritiden

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Barns läsning i skolan och på fritiden
Author Lindström, Helena
Date 2006
English abstract
-
Swedish abstract
Sammanfattning Syftet med mitt arbete har varit att undersöka vad barn i den s.k. slukaråldern läser, vad som påverkar deras val av böcker och vilken betydelse fritidsläsningen har för hur de förhåller sig till läsningen i skolan. Dessa tre frågeställningar kan hjälpa oss förstå hur vi lärare kan uppmuntra och stimulera elever till läsning. Detta examensarbete anknyter till tidigare forskning och beaktar kursplanen i svenska. Vidare bygger det på mina egna empiriska undersökningar: en enkätundersökning bland 71 elever på två olika skolor samt på intervjuer med sex barn och en skolbibliotekarie. Sammanfattningsvis visar mitt resultat att barn föredrar att läsa fantasy och spännande böcker och att de i hög grad påverkas av hemmets utbud av böcker. Majoriteten av mina informanter ägnar mycket tid till läsning både i skolan och på fritiden. Läsning av skönlitteratur bör vara ett naturligt inslag i skolarbetet och på detta sätt fungera som kunskapskälla. Till skillnad från tidigare undersökningar framgår det av mitt resultat att Astrid Lindgrens böcker inte är lika populära som förut. Nyckelord: fritidsläsning, litteraturläsning i skolan
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject fritidsläsning
litteraturläsning i skolan
Handle http://hdl.handle.net/2043/2171 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics