(Ämnes)didaktik som lärares professionsvetenskap : exemplet naturvetenskapernas didaktik

DSpace Repository

(Ämnes)didaktik som lärares professionsvetenskap : exemplet naturvetenskapernas didaktik

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Conference Meeting abstract
Title (Ämnes)didaktik som lärares professionsvetenskap : exemplet naturvetenskapernas didaktik
Author Sjöström, Jesper
Date 2016
Swedish abstract
Begreppet didaktik har en lång historia, men i Sverige fick ämnet en central plats först 1977 då lärarutbildningarna blev en del av universitet och högskolor. Didaktikämnet skulle då ersätta metodikämnet. Tjugo år senare blev Björn Andersson Sveriges första professor i ämnesdidaktik. Han hade inriktning mot naturvetenskapsämnena, vilket gör naturvetenskapernas didaktik (nv-did) till ett särskilt intressant exempel. Nv-did började på allvar utvecklas i Sverige i mitten på 1980-talet och de senaste femton åren har landet fått ett flertal både doktorer och professorer i ämnet. Sedan 2002 finns en nationell forskarskola (FontD) och sedan 2005 en nordisk tidskrift (NorDiNa). Förra året invigdes Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik (NATDID), med uppgift att stödja skolutveckling och sprida forskningsresultat inom nv-did. Internationellt kallas forskningsfältet ”Science Education” och det har på allvar utvecklats sedan 1960-talet med ett flertal tidskrifter och konferenser (Fensham 2003). Ämnesdidaktiken har kontaktytor mot (1) andra utbildningsvetenskapliga/pedagogiska discipliner, (2) det aktuella ämnesområdet (i och om), samt (3) den praktiska undervisningen (Andersson 2000; Sjøberg 2010). (Ämnes)didaktikens främsta uppgift är att förbättra undervisningen, bland annat genom att stödja lärarna i sina didaktiska val och beslut (Andersson 2000; Wickman & Persson 2015). Enligt Jakobson, Lundegård och Wickman (2014) är didaktik lärares professionsvetenskap, som ”behandlar hur innehåll och metoder kan anpassas för undervisning med olika grupper av elever” (p. 9). I detta bidrag frågar jag mig vad som karaktäriserar nv-did idag, närmare 40 år efter att lärarutbildningarna formellt akademiserades? Hur pass välavgränsat är det som fält, hur kan det delas in och hur förhåller det sig till andra ämnesdidaktiska fält samt till områden som metodik, allmändidaktik, läroplansteori, pedagogisk filosofi, utbildningsstudier med mera? Jag vill också gärna diskutera (ämnes)didaktik mer allmänt och dess plats idag på lärarutbildningarna i Sverige.
Conference
Pedagogisk forskning i Skåne, dialogkonferens (22 augusti 2016 : Lund, Sverige)
Language swe (iso)
Subject didaktik
ämnesdidaktik
naturvetenskapernas didaktik
Science Education
lärarutbildning
professionsvetenskap
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Handle http://hdl.handle.net/2043/21732 Permalink to this page
Link http://www.soc.lu.se/article/konferens-om-pedagogi... (external link to related web page)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics