Transdisciplinär transeuropeisk transformering : ett didaktiskt modelleringsprojekt med fokus på ämnesövergripande arbete kring kontroversiella hållbarhetsfrågor inom ett internationellt utbyte

DSpace Repository

Transdisciplinär transeuropeisk transformering : ett didaktiskt modelleringsprojekt med fokus på ämnesövergripande arbete kring kontroversiella hållbarhetsfrågor inom ett internationellt utbyte

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Conference Meeting abstract
Title Transdisciplinär transeuropeisk transformering : ett didaktiskt modelleringsprojekt med fokus på ämnesövergripande arbete kring kontroversiella hållbarhetsfrågor inom ett internationellt utbyte
Author Rydberg, Christian ; Sjöström, Jesper ; Ideland, Malin
Date 2016
Swedish abstract
Denna studie undersöker ett didaktiskt modelleringsprojekt där fem europeiska högstadieskolor inom ett EU-finansierat Erasmus+-partnerskap skapar ämnesövergripande undervisningsarenor, dels lokalt i form av ämnesövergripande temadagar, dels inom ramen för internationella elevutbyten. Det övergripande syftet med skolpartnerskapet är en förändrad undervisning som utvecklar elevers förmågor att värdera information, diskutera, argumentera och fatta politiska beslut kring tekniska innovationers konsekvenser för individ, samhälle och miljö. Som medel för detta arbetar lärare och elever under en tvåårsperiod med olika kontroversiella hållbarhetsfrågor med naturvetenskapligt, tekniskt och samhällsvetenskapligt innehåll och med socio-politiska och etiska aspekter i olika tema. Ett belyser frågeställningar som rör användning av robotar och tekniker för att skapa syntetiskt liv i ett framtidsscenario placerat på en imaginär planet kallad ”PromethEUs”. Inom ramen för ett doktorandprojekt studeras och analyseras på vilka sätt denna didaktiska modell kan erbjuda lärarna redskap att utveckla och förändra sin undervisningspraktik. Hur tas elevuppgiften emot och hanteras av skolor med begränsad erfarenhet av denna typ av undervisning? Hur väljer de att använda och anpassa den i sin nationella kontext? Vilka ”motstånd” stöter de olika skolorna på i sin implementeringsprocess och hur hittar de lösningar på dessa? Hur kan dialog och reflektion i samband med internationella utbyten bidra till transformation av lärarnas referensramar och deras perspektiv på sin undervisning? Dessa frågor undersöks genom fokusgruppsintervjuer och deltagande observationer och analyseras preliminärt med hjälp av bland andra Engeström.
Conference
Nationell ämnesdidaktisk konferens (NÄD) : Ämnesdidaktiska broar (19-21 april 2016 : Malmö, Sverige)
Language swe (iso)
Subject didaktik
didaktisk modellering
ämnesövergripande undervisning
transdisciplinär didaktik
kontroversiella frågor
samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll
Sciences
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Handle http://hdl.handle.net/2043/21737 Permalink to this page
Link https://www.mah.se/Om-Malmo-hogskola/Evenemang/Kon... (external link to related web page)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics