Hur formas läraridentiteten hos de nyexaminerade lärarana

DSpace Repository

Hur formas läraridentiteten hos de nyexaminerade lärarana

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur formas läraridentiteten hos de nyexaminerade lärarana
Author Andersson, Therese ; Ohlsson, Anna
Date 2006
Swedish abstract
Abstract Arbetets art: 10 poäng C-uppsats Sidantal:45 Titel: Läraridentitet – Hur den har formats under det första året i verksamheten, vad lärarutbildningen haft för roll och vad kan tänkas hända sen? Författare: Anna Ohlsson och Therese Andersson Handledare: Ann–Christin Eklundh Datum: 2006-01-03 Bakgrund: Vi är två lärarstudenter som har examensprofil grundskolans tidigare års- lärare. Eftersom vi mycket snart är utexaminerade och är på väg ut i läraryrkets värld har vi blivit intresserade av hur läraridentiteten utvecklas under det första året och vad lärarhögskolan gett oss för bakgrunds kunskaper. Med dessa funderingar som utgångspunkt har denna c-uppsatts arbetats fram. Syfte: Arbetets syfte är först och främst att undersöka vad de nyexaminerade lärarna har för tankar kring begreppet läraridentitet. Vi vill undersöka vad som händer med läraridentiteten under den första tiden i verksamheten samt vad de haft med sig i bagaget från utbildningstiden. Metod: Undersökningarna har skett i form av kvalitativa intervjuer. Resultat: I resultaten har vi funnit att de intervjuade är överens om att man aldrig blir färdig i sin läraridentitet, den utvecklas ständigt. Vi har även fått klart för oss att både den verksamhetsförlagda tiden och c-uppsatsarbetet varit givande för utvecklingen av den egna läraridentiteten. Nyckelord: Läraridentitet, Verksamhetsförlagd tid, c-uppsatts, ny- examinerade lärarstudenter.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Läraridentitet
Verksamhetsförlagd tid
c-uppsats
ny- examinerade lärarstudenter
Handle http://hdl.handle.net/2043/2175 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics