Yrkesidentitet - att skapa och utveckla

DSpace Repository

Yrkesidentitet - att skapa och utveckla

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Yrkesidentitet - att skapa och utveckla
Author Rafsten, Erik
Date 2006
Swedish abstract
Abstract Yrkesidentitet – att skapa och utveckla Att vara lärare är ett mångfacetterat yrke med förväntningar och krav från många håll. Många lärare, framförallt nyexaminerade, känner sig osäkra och behöver stöd och råd. Denna uppsats studerar läraryrket utifrån perspektivet yrkesidentitet. Centrala frågeställningar är: hur skapar jag en yrkesidentitet som pedagog? Vad ska min yrkesidentitet bestå av? Uppsatsen består av tre huvuddelar. I den första delen, som bygger på litteraturstudier, redogörs för den teoribildning som författaren bedömer relevant. Den andra delen utgörs av 10 intervjuer som, baserat på ett antal frågeställningar, formar begreppet yrkesidentitet utifrån de intervjuades praktiska erfarenheter. I den tredje delen vävs teorier och praktiska erfarenheter samman i en analys som resulterar i dels uppsatsens första syfte: en konkretisering av begreppet yrkesidentitet, och dels uppsatsens andra syfte: att föreslå ett antal användbara åtgärder och verktyg som gör att lärare, framförallt nyexaminerade, lättare ska kunna finna sin yrkesidentitet och därigenom dels bli ännu mera professionella i sitt yrke och dels kunna känna en större tillfredställelse med sitt yrkesval. Uppsatsen visar: • att begreppet yrkesidentitet byggs av ett antal olika delar: yrkesroll och lärarstil tillsammans med professionalitet/kompetens och erfarenheter och • att högskolan, arbetsplatsen och varje enskild lärare, genom ett antal redovisade konkreta åtgärder och verktyg, tillsammans utgör förutsättningen för att skapa och utveckla en yrkesidentitet. Nyckelord: lärarstil, personlighet, professionalism, socialisation, yrkesidentitet och yrkesroll. Erik Rafsten
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject yrkesidentitet
yrkesroll
professionalism
socialisation
Handle http://hdl.handle.net/2043/2176 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics