Allmän ämnesdidaktik : vad är det och varför behövs en sådan metanivå?

DSpace Repository

Allmän ämnesdidaktik : vad är det och varför behövs en sådan metanivå?

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Conference Meeting abstract
Title Allmän ämnesdidaktik : vad är det och varför behövs en sådan metanivå?
Author Sjöström, Jesper
Date 2016
Swedish abstract
Kärnan i begreppet (ämnes)didaktik handlar om undervisning, studier och lärande i och om det aktuella ämnesområdet (Uljens, 2014). Det handlar om svaren på de didaktiska frågorna varför, vad och hur – både i teori och praktik. För många ämnesområden har ämnesdidaktiken under de senaste decennierna utvecklats från enbart erfarenhetsbaserad metodik till egna forskningsfält, som utöver teorier kring undervisning och lärande i de aktuella ämnesområdena exempelvis också problematiserar skolämnenas selektiva traditioner (Englund, 2007). Jag är intresserad av det som förenar olika ämnesområdes didaktik, alltså ”allmän ämnesdidaktik” (se t.ex. Kansanen, 2009). En sådan ämnesdidaktisk metanivå kan fungera som sammanlänkande kitt, eller ”bro” om man så vill, mellan olika ämnens didaktik. Jämförande studier av olika ämnesdidaktiker brukar kallas ”komparativ ämnesdidaktik” (Wickman, 2012). Som bas för min initiala definition av vad som kan menas med ”allmän ämnesdidaktik” kommer jag att göra och presentera en ämnesdidaktisk komparation. Jag frågar mig också: Hur förhåller sig allmän ämnesdidaktik till allmändidaktik, läroplansteori och pedagogik å ena sidan och till ämnesspecifik ämnesdidaktik å andra sidan? När och hur bör den allmänna ämnesdidaktiken behandlas i lärarutbildningarna och hur säkerställs rimlig forskningsförankring?
Conference
Nationell ämnesdidaktisk konferens (NÄD) : Ämnesdidaktiska borar (19-21 april 2016 : Malmö, Sverige)
Language swe (iso)
Subject ämnesdidaktik
didaktik
didaktisk forskning
komparativ ämnesdidaktik
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Handle http://hdl.handle.net/2043/21762 Permalink to this page
Link https://www.mah.se/Nyheter/Kalender/Naitonell-amne... (external link to related web page)
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics