Pedagogiskt utvecklingsarbete i globala lärandekontexter genom samverkan lokalt mellan högskolenivån och ungdomar i övergångssituationer

DSpace Repository

Pedagogiskt utvecklingsarbete i globala lärandekontexter genom samverkan lokalt mellan högskolenivån och ungdomar i övergångssituationer

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Conference Meeting abstract
Title Pedagogiskt utvecklingsarbete i globala lärandekontexter genom samverkan lokalt mellan högskolenivån och ungdomar i övergångssituationer
Author Nordén, Birgitta
Date 2016
Swedish abstract
Globalt hållbarhetslärande utifrån ett utvidgat globalt klassrum genom lokal samverkan mellan skolungdomar från olika länder och deras lärare presenteras. Beredskap tränas för övergångar (transitions), vilket unga människor utsätts för i flera sammanhang. Tillämpningar av nya lärprocesser och kunskapsredskap, stärker beslutsfattandet och de kan agera mer reflekterat i olika främmande vardagssituationer.
Conference
Fokus: studenters lärande 2016 (2 december 2016 : Malmö, Sweden)
Language swe (iso)
Subject miljöutbildning
transdisciplinärt
knowledge capabilities
IDENTIFIERING AV PROCESSER I KUNSKAPSBILDNING VID UNDERVISNING OCH LÄRANDE
LÄRANDE FÖR LÅNGSIKTIGT HÅLLBARA ÖVERGÅNGAR
KUNSKAPSBILDNING VID UNDERVISNING
Forskningsfältet "Hållbar utveckling"
rörlighet i domänerna "vetenskapsbaserad" kunskap och ”verklighetsbaserad” kunskap.
lärprocess på kollektiv nivå
det utvidgade klassrummet
fenomenografiskt perspektiv på lärande
utmaningsbaserat lärande
relationen undervisning och elevers globala lärande
globala lärande för hållbar utveckling
implementeringsprocessen
pedagogisk förändring
pedagogisk utveckling
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Handle http://hdl.handle.net/2043/21769 Permalink to this page
Link http://www.mah.se/medarbetare/Personalfragor/Ansta... (external link to related web page)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics