En kvalitativ undersökning om elevers attityder till miljö

DSpace Repository

En kvalitativ undersökning om elevers attityder till miljö

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En kvalitativ undersökning om elevers attityder till miljö
Author Foldemo, Hanna ; Nordqvist, Therese
Date 2006
Swedish abstract
Detta arbete består av en kvalitativ undersökning om 16 elevers attityder till miljö kopplat till deras vilja att påverka miljön. Vi har valt att undersöka elevernas attityder då vi anser att undervisning om miljö för en hållbar framtid bör utgå från elevernas tankar och inställningar. Vidare undersöktes även hur eleverna använder sig av naturvetenskapliga kunskaper vid ställningstagande i samhällsfrågor som rör vår miljö. Vår undersökning genomfördes med elever i åldrarna 15-17 år på våra partnerskolor, en grundskola och en gymnasieskola. Undersökningen bestod av både enskilda intervjuer och intervjuer i grupp. Vi har i undersökningen sett en tendens till att om eleverna har en negativ attityd till vår miljö i ett framtidsperspektiv så påstår de i större utsträckning att det inte spelar någon roll om de påverkar eller inte. Elever som däremot har en mer positiv attityd till vår miljö i ett framtidsperspektiv har även en mer optimistisk syn på deras möjlighet till att påverka. I såväl de individuella intervjuerna som gruppintervjuerna visar eleverna uttryck för att det krävs förutom en god vilja även kunskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling i framtiden.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Attityd
framtid
hållbar utveckling
kvalitativ intervju
miljö
Handle http://hdl.handle.net/2043/2177 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics