K´uuiloob yetel uinicoob : om gudsuppfattningar och människosyn i mayas andliga universum

DSpace Repository

K´uuiloob yetel uinicoob : om gudsuppfattningar och människosyn i mayas andliga universum

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication BookChapter
Title K´uuiloob yetel uinicoob : om gudsuppfattningar och människosyn i mayas andliga universum
Author Liljefors Persson, Bodil
Editor Franck, Olof ; Stenmark, Mikael
Date 2016
Swedish abstract
Bokkapitlet handlar om gudsbild och människosyn hos maya i såväl äldre tid som i nutid. Här behandlas mayas kosmologi och olika uppfattningar av andlighet kopplat till universum och mayas religiösa landskap. Olika föreställningar om gudar och andlighet samt synen på människa kropp och själ lyfts fram liksom schamaninstituionen och mayakulturens roll i populärkulturen.
Publisher Liber
Host/Issue Att undervisa om människosyner och gudsuppfattningar
ISBN 978-91-47-11185-5
Language swe (iso)
Subject maya
religion
andlighet
kosmologi
kropp
själ
gudsbild
människosyn
shamanism
populärkultur
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/21778 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics