Nyanlända studenters behov av utbildning : möjligheter och hinder

DSpace Repository

Nyanlända studenters behov av utbildning : möjligheter och hinder

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Conference Meeting abstract
Title Nyanlända studenters behov av utbildning : möjligheter och hinder
Author Avery, Helen ; Nordén, Birgitta
Date 2016
Swedish abstract
Fram till nu har högre utbildning för nyanlända främst betraktats utifrån möjligheter att komplettera tidigare utbildningar och snabbt få invandrade akademiker i arbete i Sverige. Men frågorna om hur man kan få in nyanlända i högre utbildning är även centrala utifrån ett hållbarhetsperspektiv. För att möta globala utmaningar kommer det att behövas kraftfulla dialogutrymmen mellan den globala norden och södern. Ur detta perspektiv blir de nyanlända oerhört värdefulla som framtida brobyggare i det globala arbetet för övergångar mot hållbarhet. En rad initiativ har påbörjats i Europa för att undersöka vilka åtgärder som behövs för att bättre möta utbildningsbehovet på högskolenivå bland nytillkomna flyktingar. Förslag omfattar bland annat särskilda stipendier, ändringar i formuleringen av inträdeskrav, eller upprättandet av ett kursutbud på engelska. I Sverige avser flera initiativ att påskynda inträdet i arbetslivet för de nyanlända. Validering i högre utbildning är en fråga som kräver särskild uppmärksamhet, liksom frågan om hur kvalificerade flyktingar kan få sin yrkeskompetens erkänd och anpassad till svenska krav. Bedömning av meriter och erkännandet av tidigare studier är också en nyckelfråga för antagning av studenter baserat på diplom erhållna i deras ursprungsland. Projektet Nyanlända studenter undersöker förutsättningarna vid Malmö Högskola både avseende antagningen och avseende möjligheterna att erbjuda skräddarsydda kurser, anpassade till behoven hos flyktingar i regionen. Såväl pedagogiska som administrativa konsekvenser av tänkbara åtgärder och insatser kommer att undersökas.
Conference
Nordisk forskningskonferens om miljö- och hållbarhetsutbildning (27 oktober 2016 : Örebro universitet, Örebro)
Host/Issue Nordisk forskningskonferens om miljö- och hållbarhetsutbildning 27 – 28 oktober 2016 Abstracts;
Language swe (iso)
Subject nyanlända studenter
studenters behov av högskoleutbildning
studenters hinder för högre utbildning
brobyggare
förändringsagenter
pedagogiska konsekvenser
dialogutrymmen
skräddarsydda kurser
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Handle http://hdl.handle.net/2043/21781 Permalink to this page
Link www.oru.se/HumUS/nfk... (external link to related web page)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics