Animated Gamification - the effects of video clips as rewards in a gamified CRM software for B2B sales

DSpace Repository

Animated Gamification - the effects of video clips as rewards in a gamified CRM software for B2B sales

Details

Files for download
Icon
PDF file
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Animated Gamification - the effects of video clips as rewards in a gamified CRM software for B2B sales
Author Jalgard, Timothy
Date 2016
English abstract
Gamification is the use of game elements and techniques in non-game environments in order to increase the users’ engagement with a product, brand or task. It is becoming more and more common in professional environments such as education and the workplace. It is still a pretty young field of science and there is much to explore. This research has studied the effects of implementing video clips as rewards in an already gamified CRM software. The study was conducted at a B2B sales consultant agency during a 3 week period where short video clips were implemented as rewards for completing actions in order to measure what effects they might have in the users time spent calling and successfully booked meetings. Data was gathered from the gamified software in order to measure the changes in productivity. Interviews were also conducted to study what effects the video clips had on the users’ motivation and attitude at work. The results point to an increased time spent calling and an increased number of meetings booked. The interview responses also point to a positive change in attitude.
Swedish abstract
Gamification innebär att man använder element och tekniker från spel i annars icke-lekfulla miljöer för att öka användarnas engagemang. Arbetssättet har de senaste åren blivit allt mer förekommande i profesionella sammanhang som skolan och i arbetslivet. Vetenskapen är fortfarande relativt ung och det finns fortfarande mycket att utforska. Denna studie har undersökt effekten av videoklipp som en belöning i redan etablerad gamification-miljö. Studien har genomförts hos ett B2B säljkonsult-bolag och gjordes som ett 3 veckors experiment där korta videoklipp implementerades som belöningar vid utförda uppgifter för att se hur de kunde påverka antalet minuter som användarna aktivt lade på att ringa samt hur många möten de lyckades boka. Dessutom hölls intervjuer för att undersöka hur användarnas motivation och attityd på arbetet kunde påverkas. Resultaten pekar på ökad tid lagt på att ringa samt ökat antal möten bokade. Intervjuerna pekar på en positiv attityd i samband med filmklippen.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language eng (iso)
Subject gamification
gamification design
gamified workplace
gamified experiences
MDA framework
gamification at work
video clips
motivation
extrinsic motivation
Handle http://hdl.handle.net/2043/21809 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics