Upplyftande ledarskap i skola och förskola

DSpace Repository

Upplyftande ledarskap i skola och förskola

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Book, editor
Title Upplyftande ledarskap i skola och förskola
Editor Riddersporre, Bim ; Erlandsson, Magnus
Date 2016
Swedish abstract
Du som är rektor eller förskolechef – eller som funderar på att ta språnget – här är boken som gör uppdraget roligare, mera hanterbart och som dessutom underlättar ett kollegialt lärande er chefer emellan! Upplyftande ledarskap i skola och förskola handlar om vägar och verktyg för att hantera skolledaruppdragets många utmaningar – med fokus på det roliga, konstruktiva och genomförbara. Bokens tio kapitel följer tre övergripande teman: skolledare i vardagen, att leda på längre sikt, och ett uthålligt ledarskap. Ett syfte med boken är att berika och vässa skolledarnas gemensamma professionsspråk – som ett sätt att göra kollegiala samtal och erfarenhetsutbyten effektivare och rikare. 
Publisher Natur & Kultur
ISBN 9789127817647
Language swe (iso)
Subject ledarskap
skolutveckling
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/21818 Permalink to this page
Buy print http://www.bokfynd.nu/...9789127817647 (Search for reseller)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics