Strokepatienters ADL-träning

DSpace Repository

Strokepatienters ADL-träning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Strokepatienters ADL-träning
Author Jacobsen, Susanne ; Servin, Jenny
Date 2006
English abstract
Stroke is one of our country’s most common disease and it strikes the individual in different ways. A lifelong disability/handicap might be a result of the disease. Activities of daily living help the patient to regain some of the strength that gives back quality of life. The aim with this study was to investigate how stroke-patients in hospital gained ADL. Research questions were: What ADL was planned for each patient, which ADL-training was given to each patient and what health care personnel helped them. This study was made as an observation and was performed during one and a half week at a nursing ward in southern Sweden. The results indicate that the stroke patients´ goals were fulfilled with help of rehabilitation.
Swedish abstract
Stroke är en av vårt lands vanligaste folksjukdom och sjukdomen drabbar den enskilde personen i olika grad. Sjukdomen kan innebära livslångt handikapp för den som drabbas. ADL-träning som utförs hjälper patienten att få tillbaka en del av den förmåga som förlorats genom sjukdomen och därigenom få livskvalitet. Syftet med denna studie var att undersöka hur inneliggande strokepatienters ADLträning såg ut. Frågeställningarna var: Vad var planerat i varje patients ADLträning, vilken ADL-träning fick respektive patient och vilken personal var behjälplig. Studien utgjordes av observationer under en och en halv vecka på en vårdavdelning i södra Sverige. Resultatet visar att strokepatienternas mål klarades att uppfyllas med hjälp av kontinuerlig rehabilitering.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject aktiviteter i dagliga livet
ADL
empirisk studie
observation
stroke
träning
Handle http://hdl.handle.net/2043/2182 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics