Fastighetsägarnas strategier för köpcentrum - En komparativ studie av två köpcentrum

DSpace Repository

Fastighetsägarnas strategier för köpcentrum - En komparativ studie av två köpcentrum

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Fastighetsägarnas strategier för köpcentrum - En komparativ studie av två köpcentrum
Author Saesan, Paul ; Lebeda, David
Date 2005
English abstract
The property owners' strategies for shopping centers - A comparative study of two shopping centers. In Sweden there are a constantly increasing number of shopping centers, which proportionally increases the competition for customers. To meet escalating competition and customer demands, shopping centers have begun diversifying, some quite extensively. The purpose of our study is to examine how the concept affects the design and structure of two different shopping centers in Malmö, Triangelns Köpcentrum and Gallerian Storgatan. We shall also examine how this diversification affects the profile and marketing strategies of these two shopping centers depending on which target groups they aim to obtain. The shopping center owners target different customer groups depending on marketing strategies. Managers try to strengthen their images toward the right customer groups through the use of attractive marketing and profiling policies. Using a correct mixture of tenants creates a harmonic feeling throughout the shopping center and this plays an important roll in attracting the desired customer groups. Gallerian Storgatan wants to attract a smaller target group of customers and therefore has a limited product range, while Triangelns Köpcentrum that wants to attract a larger customer group and therefore has a larger product range. The range of tenants in a shopping center and the placement of shops, cafés and restaurants are strongly influenced by the managers different structuring and design ideas. With this under consideration, we can conclude that the managers are trying to create their own unique concept and profile.
Swedish abstract
I Sverige sker det ständig en ökning av antal köpcentrum, vilket medför att konkurrensen om kunderna ökar. För att möta en ökande konkurrens och kunders krav har olika köpcentrumägare i allt större utsträckning börjat differentiera köpcentrumen. Syftet med vår uppsats är att undersöka hur val av inriktning påverkar utformning och strukturering av två olika köpcentrum, Triangelns Köpcentrum och Gallerian Storgatan, i Malmö. Vi ska dessutom undersöka hur differentiering och profilering påverkas beroende av deras inriktning. Beroende av inriktning är ett köpcentrum riktat till olika kundsegment. För att nå och tilltala denna kategori försöker köpcentrumets förvaltare stärka varumärket och profilera sig med hjälp av marknadsföring och utformning. Mixen av hyresgäster och deras placering är också viktiga faktorer för att skapa en attraktiv atmosfär för den kategori människor man valt att vända sig till. Gallerian Storgatan är ett köpcentrum som riktar sig till en smal målgrupp genom en typ av produkter, medan Triangelns Köpcentrum riktar sig till en bredare målgrupp genom flera produktgrupper. De olika inriktningarna påverkar mixen av hyresgäster och hur förvaltarna arbetar med mångfald av butiker. I köpcentrumen styrs utformning och strukturering på olika sätt, vilket påverkar valet av butiker, caféer och restauranger. Med detta som utgångspunkt försöker de skapa en egen profil och koncept.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject Köpcentrum
Shopping center
Stategier
Strategies
Fastighetsförvaltning
Property management
Fastighetsägarnas strategier för köpcentrum
The property owners' strategies for shopping centers
Fastighetsägare
Mall
Centrum
Marketing
Förvaltning
Marknadsföring
Arcade
Galleria
Handle http://hdl.handle.net/2043/2183 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics