Självuppvärmande flervåningshus

DSpace Repository

Självuppvärmande flervåningshus

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Självuppvärmande flervåningshus
Author Pichler, Isabelle ; Ye, Jianqin
Date 2006
English abstract
A new type of terrace houses has been built in Glumslöv, situated in Skåne and they are called self-heated houses because there is no conventional heating system in the building. The traditional heating system has been replaced by a plate heat exchanger and a heating coil of 900 W along with extra well-insulating constructions. Today there are only one- and two-storeyed houses that function as a self-heated house. But concurrently with the building of many new apartment blocks in the country there will probably be an increased demand for minimizing the energy costs. In our work we have tested self-heated constructions for a four story block of flats for the first time. The houses have been designed for a municipality’s project called Hammars park. The park is located in Sibbarp, which is situated in Limhamn close to the bridge of Öresund. The area consists of 21 houses with totally 240 apartments. The houses have been constructed and dimensioned for a good indoor climate and for lasting a long time period with a minimum of maintenance. According to our IDA calculations the energy requirements in a two-room apartment will be around 350 kWh per year and for a four-room apartment 950 kWh per year. The indoor temperature in summer for a two-room apartment is between 26°C and 31°C, and for a four-room apartment between 25°C and 30°C. The heat energy comes from a heating coil placed in the ventilation duct. In the winter the operative temperature averages at 20,5°C for a two-room apartment and for a four-room apartment the operative temperature is 20,3°C. A. According to our ENORM computer calculations the energy requirements in one of the apartment blocks will be around 35 MWh per year including hot service water. The heat requirement for one of our houses will be 35 MWh per year. The hot service water constitutes 28 MWh per year which results in a heating need of 7 MWh per year. (See enclosed ENORM computer calculation.) Comparing with a traditionally built house there is a big difference when it comes to the energy consumption. Traditionally built houses which have a natural ventilation system need to use approximately 2 times more energy than a self-heated house does. (See the enclosed ENORM computer calculation “En jämförelse med ett hus som är byggt på ett traditionellt sätt”).
Swedish abstract
I samhället Glumslöv, som ligger i Skåne, har en ny typ av radhus byggts, som kallas för självuppvärmande hus, beroende på att det inte finns något konventionellt värmesystem i huset. Det traditionella uppvärmningssystemet har istället ersatts med en luft/luft-värmeväxlare i kombination med ett värmebatteri om 900 W och extra välisolerade konstruktioner. Idag finns det bara en- och tvåplanshus som fungerar som självuppvärmande bostäder och i takt med att det byggs många nya flerbostadshus i landet, så kommer också behovet att försöka minimera energikostnaderna att öka. I vårt arbete har vi för första gången testat självuppvärmande konstruktioner för ett fyravåningshus. Husen har designats för ett projekt i Malmö som kallas Hammars park. Parken ligger i Sibbarp, som är ett område beläget i Limhamn precis vid Öresundsbrofästet. Området består av sammanlagt 21 hus med totalt 240 lägenheter. Husen har konstruerats och dimensionerats för att huset ska ha ett bra inneklimat och klara av en lång tidsperiod med ett minimum av underhåll. Enligt vår IDA databeräkning kommer värmeenergibehovet i en tvårumslägenhet att vara ca 350 kWh/år, och för en fyrarumslägenhet 950 kWh/år. Inomhustemperaturen sommartid för en 2:a är mellan 26°C och 31°C, och för en 4:a mellan 25 och 30°C. Värmeenergin kommer från ett värmebatteri som finns i ventilationsaggregatet. På vintern ligger den operativa temperaturen i genomsnitt på 20,5°C för en 2:a, medan en 4:a har en operativ temperatur på 20,3°C. I programmet ENORM beräknade vi värmeenergibehovet för ett av våra hus vilket blev 35 MWh inklusive varmvatten. Varmvattnet utgör ca 28 MWh/år, vilket ger ett uppvärmningsbehov om 7 MWh/år. (Se bifogad ENORM databeräkning.) I jämförelse med ett traditionellt byggt hus är det stor skillnad när det gäller energiförbrukningen. Hus som är byggda på ett traditionellt sätt och har ett självdragsventilationssystem behöver använda en värmeenergi som är ca 2 gånger större än ett självuppvärmande hus (Se bifogad ENORM databeräkning, ”En jämförelse med ett hus som är byggt på ett traditionellt sätt”).
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/2185 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics