Termovillan – Självuppvärmande enfamiljshus med stora fönsterytor

DSpace Repository

Termovillan – Självuppvärmande enfamiljshus med stora fönsterytor

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Termovillan – Självuppvärmande enfamiljshus med stora fönsterytor
Author Bedemo, Mikael ; Myhr, Peter
Date 2006
English abstract
This bachelor project deals with the possibility to construct a one family house, with the insulation of today, which both is self -heated and fulfills the requirement of big windows to obtain a lot of natural light. The first step was to design a modern house with a large portion of windows and then with different energy- and calculation applications find the most optimized solution. With the applications which used it has been possible to experiment with different choices of materials, thicknesses, and inclination of the roof, the location of the windows, orientation of the house and different ventilation solutions. The methods have been that with a number of simulations and choice of material calculated maximum and minimum temperature in the house during different time of the year. Main focus was to produce a report which presents that it is possible with today’s technique to build houses which fulfill the requirements of comfort that exists and still be self-heated. An important goal in this project was to fulfill the requirement for the living to have natural sunlight in the building. In this case the focus was in the selection of windows, location and the amount of windows. An important conclusion of this report was that it is possible to build self-heated houses with today’s technique. An estimate will probably show that the investment only will marginally larger.
Swedish abstract
Detta examensarbete behandlar möjligheten att med dagens teknik kunna konstruera ett enfamiljshus som både är självuppvärmande och samtidigt uppfyller många människors krav på stora fönsterytor för att få in mycket naturligt ljus. Det första momentet var att designa en modern villa med en stor total fönsterarea, därefter med diverse energi- och beräkningsprogram finna den mest optimerade lösningen. Med de applikationer som använts har det varit möjligt att laborera med val av material, tjocklekar, taklutningar, fönsters placering, husets orientering i förhållande till vädersträcken samt ventilationslösningar. Tillvägagångssättet har varit att göra en mängd simuleringar med olika isoleringstjocklek och material beräknat fram max och min temperatur i huset under olika tider på året. Fokus ligger på att kunna sammanställa en rapport som visar att det med dagens teknik är möjligt att konstruera enfamiljshus som uppfyller dagens krav på komfort och samtidigt är självuppvärmande. Ett viktigt mål i detta arbete var att kunna presentera en villa som även uppfyller de krav som de boende kan ha gällande naturligt solljus. I detta fall har mycket fokus satts på val av fönster, dess placering och antalet fönster. En viktig slutsats i denna rapport är att det är möjligt att bygga nästintill självuppvärmande enfamiljshus även med större fönsterytor. Uppskattningsvis blir investeringen endast marginellt större.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/2186 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics