Ny etnicitet och gatukultur

DSpace Repository

Ny etnicitet och gatukultur

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication BookChapter
Title Ny etnicitet och gatukultur
Author Lalander, Philip
Editor Söderman, Johan ; Johansson, Thomas
Date 2016
Swedish abstract
Kapitlet analyserar etnografiskt en grupp unga människor med migrantbakgrund i ett marginaliserat bostadsområde som tillsammans och med hjälp av både populärkulturella, lokala och translokala influenser skapar en gatukultur. Dessa influenser utgör svar på frågor om vilka de är och var de kommer från, och av det skälet iscensätter de olika symboler och ritualer för att stärka en känsla av tillhörighet. I analysen vävs genus, klass och etnicitet samman.
Publisher Daidalos
Host/Issue Låt alla stenar rulla : lärande, estetik, samhälle : en vänbok till Ove Sernhede
ISBN 978-91-7173-488-4
Pages 15
Page 275-289
Language swe (iso)
Subject etnicitet
etnografi
klass
genus
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/21863 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics