Del 4. Texter och texttyper i NO-ämnen

DSpace Repository

Del 4. Texter och texttyper i NO-ämnen

Details

Overview of item record
Publication Article, other scientific
Title Del 4. Texter och texttyper i NO-ämnen
Author Nygård Larsson, Pia
Date 2015
Swedish abstract
Eleverna utvecklar kunskaper i NO med hjälp av språk och text. Eleverna lyssnar, talar, läser och skriver. Varje skolämne har sina typiska texter som är funktionella i just det ämnet. Denna del behandlar texter i NO-ämnena. Vi diskuterar frågorna: Vilka texter ska eleverna förstå och producera i NO-ämnena? Vilka syften har NO-texterna? Vilka texttyper förekommer? Vilka särdrag har texterna? Vilka olika bilder och andra resurser samspelar med texttyperna?
Link https://lasochskrivportalen.skolverket.se/webcente... (external link to publication)
https://lasochskrivportalen.skolverket.se/#/module... (external link to publication)
Link https://lasochskrivportalen.skolverket.se/webcenter/larportal/api/document/path/laslyftet/Material/Moduler/3-Grundskola/0031_Framja-elevers-larande-NO/del_04/4.%20Texter%20och%20texttyper%20i%20NO-ämnen.pdf .Icon
Publisher Skolverket
Host/Issue Läsyftet : Främja elevers lärande i NO, I;
Pages 14
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Note Modul i Läs- och skrivportalen, Skolverket. Utveckla din undervisning... (see Details for more)
Handle http://hdl.handle.net/2043/21877 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics