Del 4. Texter och texttyper i SO-ämnen

DSpace Repository

Del 4. Texter och texttyper i SO-ämnen

Details

Overview of item record
Publication Article, other scientific
Title Del 4. Texter och texttyper i SO-ämnen
Author Nygård Larsson, Pia
Date 2015
Swedish abstract
Eleverna utvecklar kunskaper i SO med hjälp av språk och text. Eleverna lyssnar, talar, läser och skriver. Varje skolämne har sina typiska texter som är funktionella i just det ämnet. Denna del behandlar texter i SO-ämnena.
Link https://lasochskrivportalen.skolverket.se/#/module... (external link to publication)
Link https://lasochskrivportalen.skolverket.se/webcenter/larportal/api/document/path/laslyftet/Material/Moduler/3-Grundskola/004_framja_elevers_larande_SO/del_04/4.%20Texter%20och%20texttyper%20i%20SO-ämnen.pdf .Icon
Publisher Skolverket
Host/Issue Läsyftet : Främja elevers lärande i SO;
Pages 15
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Note Modul i Läs- och skrivportalen, Skolverket. Utveckla din undervisning... (see Details for more)
Handle http://hdl.handle.net/2043/21878 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics