SO-ämnenas texter och texttyper

DSpace Repository

SO-ämnenas texter och texttyper

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Article, other scientific
Title SO-ämnenas texter och texttyper
Author Nygård Larsson, Pia
Date 2015
Swedish abstract
Eleverna utvecklar kunskaper i SO med hjälp av språk och text. Eleverna lyssnar, talar, läser och skriver. Varje skolämne har sina typiska texter som är funktionella i just det ämnet. Denna del behandlar texter i SO-ämnena.
Link https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/5-las-skriv/Grundskola/004_framja_elevers_larande_SO/del_04/material/Flik/Del_04_MomentA/Artiklar/M4_gr_04A_01_Larsson.docx .Icon
Publisher Skolverket
Host/Issue Läslyftet : Främja elevers lärande i SO;
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Note Modul i Läs- och skrivportalen, Skolverket. Utveckla din undervisning... (see Details for more)
Handle http://hdl.handle.net/2043/21878 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics