Lekens betydelse för förskolebarn med skilda föräldrar

DSpace Repository

Lekens betydelse för förskolebarn med skilda föräldrar

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lekens betydelse för förskolebarn med skilda föräldrar
Author Henriksson, Lina ; Johansson, Monica
Date 2006
Swedish abstract
Lekarbete/lek som specialpedagogisk metod används bland annat för att hjälpa splittrade, otrygga och okoncentrerade barn, barn i sorg och barn med negativ självuppfattning, genom att leka i närvaro av en intresserad vuxen i ett speciellt lekrum. Barn som upplever skilsmässa kan få dessa reaktioner som behöver bearbetas och vi ville ta reda på om det går att hjälpa dessa barn med lekarbete. Vi ville undersöka hur lekarbete kan stödja skilsmässobarn i åldern 4-7 år samt om lekpedagogernas förhållningssätt har betydelse för barnets bearbetning. Vi ville lyfta fram lekpedagogers erfarenheter och hur de upplever sitt förhållningssätt. Studien bygger på kvalitativa intervjuer av lekpedagoger. Studien visar att lekarbete är stödjande för barn i åldern 4-7 år som upplevt föräldrars skilsmässa. Barnet kan i lekarbete skapa förståelse och få ordning på sina tankar. Lekpedagogernas förhållningssätt har betydelse för barnets bearbetning eftersom de ger barnet total uppmärksamhet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject lek
lekpedagogik
skilsmässa
skilsmässobarn
lekarbetsmetodik
Handle http://hdl.handle.net/2043/2188 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics