Uppdrag Likvärdighet : Förtroende- och legitimitetskris i svensk skola

DSpace Repository

Uppdrag Likvärdighet : Förtroende- och legitimitetskris i svensk skola

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication BookChapter
Title Uppdrag Likvärdighet : Förtroende- och legitimitetskris i svensk skola
Author Tallberg Broman, Ingegerd
Editor Söderman, Johan ; Johanson, Thomas
Date 2016
Swedish abstract
Svensk skola och utbildningsväsende kännetecknas av segregation, av en medveten och åsyftad åtskillnad mellan olika grupper av barn/elever, sett i ett längre historiskt perspektiv. Det som inte var lika/ inte skulle bli lika/ skulle hållas isär. Skola och utbildning var uppdelad framför allt efter klass och kön, men också relaterat till religion och plats. Åtskillnad var en huvudprincip. Efter en historiskt sett mycket kort, men politiskt väl förankrad period av "en skola för alla" några decennier i slutet av 1900-talet, representerar det svenska skolväsendet åter en i det närmaste flerparallellig skola. I kapitlet diskuteras skolans likvärdighetsuppdrag utifrån begreppen normativ och empirisk legitimitet. Den förra har stått i fokus genom ett stort antal skolreformer, den empiriska legitimiteten kan dock ifrågasättas.
Publisher Daidalos
Host/Issue Låt alla stenar rulla: lärande, estetik, samhälle : En vänbok till Ove Sernhede
ISBN 978-91-7173-488-4
Language swe (iso)
Subject likvärdighet
skola
segregation
normativ legitimitet
empirisk legitimitet
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/21886 Permalink to this page
Buy print http://www.bokfynd.nu/...978-91-7173-488-4 (Search for reseller)
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics