Studie 1. Förskola till stöd för barns utveckling och lärande

DSpace Repository

Studie 1. Förskola till stöd för barns utveckling och lärande

Details

Files for download
Icon
pages 16-59
Overview of item record
Publication Chapter in Report
Title Studie 1. Förskola till stöd för barns utveckling och lärande
Author Tallberg Broman, Ingegerd
Date 2015
Swedish abstract
Detta är en kunskapsöversikt rörande forskning om svensk förskola publicerad under åren 2006-2013(2014). 162 artiklar och avhandlingar ingår i underlaget för redovisningen. Denna är uppdelad i tre tema efter analys av materialet: 1- Förskola som barnmiljö: delaktighet, värden och sociala relationer 2- Förskolan som lärmiljö: läroprocesser och innehåll 3- Förskolans professioner mellan omsorg och lärande Översikten redovisar även ett omfattande register och refernslista över forskning och innehåller även en översikt över metod/design i förskoleforskningen (NB ECEC) samt en redovisningen av Skolportens intervjuer med förskoleforskare.
Publisher Vetenskapsrådet
Host/Issue Delrapport från SKOLFORSK-projektet : Förskola tidig intervention;
Series/Issue Vetenskapsrådets rapporter;
ISBN 978-91-7307-278-6
Language swe (iso)
Subject research review
pre-school
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/21887 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics