Barns läsinlärning - Achiving literacy among children

DSpace Repository

Barns läsinlärning - Achiving literacy among children

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Barns läsinlärning - Achiving literacy among children
Author Carlsson, Marika ; Nilsson, Marie
Date 2005
English abstract
The aim of this essay is to get a knowledge about how you teach children how to read. We have performed interviews with eight teachers working in first, second and third grade.
Swedish abstract
Syftet med studien är att få kunskap om olika läsinlärningsmetoder, hur läsutveckling sker samt vilka eventuella förkunskaper barnet bör ha innan det ska lära sig läsa. Våra frågeställningar är: Hur ser lärarna på läsutveckling? Hur tänker lärarna kring läsprocessen? Vilka eventuella förkunskaper anser lärarna att barnet bör ha när det ska lära sig läsa? Vilka läsinlärningsmetoder använder lärarna sig av ute i verksamheten?. För att få svar på våra frågeställningar har vi intervjuat åtta yrkesverksamma lärare i åk 1-3.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Förkunskaper
läsinlärningsmetoder
läsprocess
läsutveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/2189 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics