Språkutvecklande arbetssätt främjar lärande

DSpace Repository

Språkutvecklande arbetssätt främjar lärande

Details

Overview of item record
Publication Article, other scientific
Title Språkutvecklande arbetssätt främjar lärande
Author Hajer, Maaike
Date 2016
Swedish abstract
I uppdraget för grundskollärare i alla ämnen ingår det att ge elever det stöd de behöver för att nå målen i läroplanen. Eftersom språket är en viktig nyckel i allt lärande behövs en stöttande undervisning som inkluderar lärandets språkliga dimensioner. Detta gäller alla ämnen från bild och biologi till teknik. I ämnesundervisningen utforskar eleverna verkligheten och de läser, talar, diskuterar och skriver om vad de upptäcker. Så får de nya insikter och begrepp. Artikeln introducerar ett språkutvecklande arbetssätt och utvecklingen av vardagsspråk, skolspråk och ämnesspråk. Introducerande artikel till Läslyftsmodulen Från vardagsspråk till Skolspråk
Link https://lasochskrivportalen.skolverket.se/#/module... (external link to publication)
https://lasochskrivportalen.skolverket.se/webcente... (external link to publication)
Link https://lasochskrivportalen.skolverket.se/webcenter/larportal/api/document/path/laslyftet/Material/Moduler/2-Forskoleklass/Shortcut%20To%20029-vardagssprak-amnessprak/del_01/Material/Flik/Del_01_MomentA/Artiklar/M29_Gr_01A_01_språkutvecklande.docx .Icon
Publisher Skolverket
Host/Issue Modul: Från vardagsspråk till ämnesspråk : Del 1. Språkutveckling främjar lärande
Language swe (iso)
Subject Läslyft
Språkutvecklande arbetssätt
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/21891 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics