Kartläggning av elever på tidig utvecklingsnivå med flera funktionsnedsättningar

DSpace Repository

Kartläggning av elever på tidig utvecklingsnivå med flera funktionsnedsättningar

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kartläggning av elever på tidig utvecklingsnivå med flera funktionsnedsättningar
Author Granstedt, Inger ; Karlsson, Eva
Date 2005
English abstract
Screening of pupils at an early development level with mutiple disabilities.
Swedish abstract
Malmö högskola Lärarutbildningen Skolutveckling och ledarskap Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning Höstterminen 2005 Granstedt, Inger & Karlsson, Eva (2005)Kartläggning av elever på tidig utvecklingsnivå med flera funktionsnedsättningar. (Screening of pupils at an early development level with multiple disabilities). Skolutveckling och ledarskap, Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning, Lärarutbildningen, Malmö högskola. Syftet med följande arbete var att studera hur specialpedagoger i praktiken kartlägger elever på tidig utvecklingsnivå med flera funktionsnedsättningar samt vad som kartläggs och hur pedagogerna använder och utvärderar informationen. Arbetet innehåller en översikt av kartläggningsmaterial som är speciellt anpassade till elever på tidig utvecklingsnivå med flera funktionsnedsättningar. Med hjälp av intervjuer undersöks vilka kartläggningsmaterial som används i verksamheterna. Huvudresultatet visar att pedagogerna använder nulägesbeskrivningen i den individuella utvecklingsplanen som kartläggning och inte de anpassade kartläggningsmaterialen. Nyckelord: kartläggning, tidig utvecklingsnivå, flera funktionsnedsättningar, individuella utvecklingsplaner. Handledare: Lotta Andersson Examinator: Sten-Sture Olofsson
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject kartläggning
tidig utvecklingsnivå
flera funktionsnedsättningar
individuella utvecklingsplaner
Handle http://hdl.handle.net/2043/2190 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics