Värdegrundsfrågor och estetiska uttryck/medier i samverkan. En undervisningsmetod prövas

DSpace Repository

Värdegrundsfrågor och estetiska uttryck/medier i samverkan. En undervisningsmetod prövas

Details

Files for download
Icon
Main article
Icon
Main article
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Värdegrundsfrågor och estetiska uttryck/medier i samverkan. En undervisningsmetod prövas
Author Gustafsson, Nilla ; Larsson, Liselotte
Date 2006-03-06
Swedish abstract
Vi har med detta examensarbete gjort en undersökning med syfte att prova ett engagerande arbetssätt för att kunna arbeta med värdegrundsfrågor. Vi ville också pröva bildens möjligheter som igångsättare av samtal om värdegrundsfrågor, både elevers egna bilder och mediabilder. Vår kvalitativa studie bygger på ett praktiskt undervisningsförsök där vi själva varit aktiva deltagare tillsammans med barn i klass fem. Vi har använt en arbetsmetod som innefattar introduktionsfas, estetisk produktion, reception samt slutfas. Vi har också valt ett tema för att pröva arbetsmetoden. Datainsamlingen har skett genom att vi videofilmat proceduren där vi varit deltagande observatörer. Vi har tolkat och analyserat materialet med den beskrivna arbetsmetoden som stöd. Vårt resultat visar på att många olika faktorer spelar in för att ett engagerat samtal kring värdegrundsfrågor med barn kan komma till stånd. Bildens potential som igångsättare av samtal kring värdegrundsfrågor är oklar. Barnen har intresse för att skapa och studera bilder men vi ser tydligt att ledarens kunskap kring reception och hur man samtalar och organiserar samtal om bilder har stor betydelse för dess resultat.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/2191 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics