Vem är den lokala arbetsplanen till för? Tillför den pedagogen något?

DSpace Repository

Vem är den lokala arbetsplanen till för? Tillför den pedagogen något?

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Möller, Ulrika
dc.contributor.author Persson, Tina
dc.date.accessioned 2006-03-06T10:12:18Z
dc.date.available 2006-03-06T10:12:18Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/2193
dc.description Vår undersökning visar att den lokala arbetsplanen inte har någon nämnvärd betydelse för pedagogerna i deras dagliga arbete. Två av fem intervjuade pedagoger kände inte till begreppet lokala arbetsplan från deras skola. Vi såg en stor variation mellan de olika arbetsplanerna, både när det gäller beteckning, innehåll och funktion. Arbetsplanerna användes inte som ett självvärderande utvecklingsinstrument vilket var en av dess ursprungliga målsättningar. Vår undersökning visade även att förutsättningarna för pedagogerna att diskutera, reflektera och analysera kring målen är begränsade. Trots att den lokala arbetsplanen har verkat i 25 år, har den inte fått den genomslagskraft som intentionerna föreskrev; det finns svårigheter att genomföra den vilket vi behandlar i detta arbete. Syftet med och innebörden av den lokala arbetsplanen är enligt vår undersökning, inte implementerad hos pedagogerna. en
dc.description.abstract Intentionen med den lokala arbetsplanen är att den ska fungera som ett utvecklingsinstrument i förändringsarbetet inom skolan. Detta för att effektivisera, demokratisera och professionalisera verksamhete. Pedagogerna ska genom kollegiala samtal utvärdera sig själva och den verksamhet som bedrivs för att höja kvaliteten och finna nya vägar för att nå målen. Vårt arbete kan ses som ett försök att kartlägga pedagogernas förutsättningar, deras delaktighet och medvetenhet kring den lokala arbetsplanen. Syftet med undersökningen har således varit att lyfta fram pedagogernas syn på den lokala arbetsplanen samt att få en uppfattning om hur den fungerar som ett utvecklingsinstrument. en
dc.language.iso swe
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject Lokala arbetsplaner en
dc.subject Strävansmål en
dc.subject Kollegiala samtal en
dc.subject Grundskola en
dc.subject Utvecklingsarbete en
dc.title Vem är den lokala arbetsplanen till för? Tillför den pedagogen något? en
dc.type M2 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Lärarutbildning: Samhällsorienterande ämnen och barns lärande
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics