Snart tystnar musiken…

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Snart tystnar musiken…
Author Hugo, Christian ; Bengtsson, Linda
Date 2006
English abstract
I de böcker vi läst visar forskning att elevers resultat blir bättre när musik integreras i övriga skolämnen, men i verkligheten är denna typ av undervisning sällsynt. Forskning visar även att mer musik i skolan och mindre teori ökar motivationen hos eleverna vilket leder till minskad frånvaro. Utifrån dessa fakta, som vi fann högst intressanta, har vi kommit fram till följande frågeställningar: • Varför förekommer musikintegrerad undervisning så sällan i dagens skola? • Hur kan läraren integrera musik i övrig undervisning? • Vad krävs för en bättre integrerad musikundervisning? Syftet med vårt arbete är att undersöka vilka hinder det kan finnas för att integrera musik i undervisningen. Undersökningen genomfördes med hjälp av enkäter och intervjuer. Urvalsgruppen var lärare och förskollärare, verksamma i grundskolans tidigare år. På de skolor vi har besökt prioriteras musiken lågt. Bristen på musikintegrerad undervisning kunde kategoriseras utifrån tidsbristen, pedagogens roll, lokalerna, lärarutbildningen, material och intresset. Nyckelord: integrerad, musikundervisning, ämnesintegrering, musik, Snart tystnar musiken… är skrivet av Linda Bengtsson och Christian Hugó.
Swedish abstract
I de böcker vi läst visar forskning att elevers resultat blir bättre när musik integreras i övriga skolämnen, men i verkligheten är denna typ av undervisning sällsynt. Forskning visar även att mer musik i skolan och mindre teori ökar motivationen hos eleverna vilket leder till minskad frånvaro. Utifrån dessa fakta, som vi fann högst intressanta, har vi kommit fram till följande frågeställningar: • Varför förekommer musikintegrerad undervisning så sällan i dagens skola? • Hur kan läraren integrera musik i övrig undervisning? • Vad krävs för en bättre integrerad musikundervisning? Syftet med vårt arbete är att undersöka vilka hinder det kan finnas för att integrera musik i undervisningen. Undersökningen genomfördes med hjälp av enkäter och intervjuer. Urvalsgruppen var lärare och förskollärare, verksamma i grundskolans tidigare år. På de skolor vi har besökt prioriteras musiken lågt. Bristen på musikintegrerad undervisning kunde kategoriseras utifrån tidsbristen, pedagogens roll, lokalerna, lärarutbildningen, material och intresset. Nyckelord: integrerad, musikundervisning, ämnesintegrering, musik, Snart tystnar musiken… är skrivet av Linda Bengtsson och Christian Hugó.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Integrering
Musik
Handle http://hdl.handle.net/2043/2194 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics