Att vara eller inte vara barn i svårigheter- vem avgör det?

DSpace Repository

Att vara eller inte vara barn i svårigheter- vem avgör det?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Att vara eller inte vara barn i svårigheter- vem avgör det?
Author Petkovic, Lidija
Date 2006
English abstract
ToBe or Not to Be a Child in Difficulties - Who Decides?
Swedish abstract
Arbetets art: C-uppsats, Barndoms- och ungdomsvetenskap Titel: Att vara eller inte vara ett barn i svårigheter – vem avgör det? Författare: Lidija Petkovic Handledare: Göran Kvist Sammanfattning: Bakgrund: Jag har undersökt min partnerskola som ligger i södra Sverige i ett lågstatusområde och med hög invandrartäthet. Min undersökning handlar om barn i svårigheter. Syfte: Syftet med mitt arbete är att ta reda på hur lärarna/skolan ser på barn i svårigheter samt vilken hjälp skolan kan erbjuda för att förbättra skolsituationen för dessa barn och hjälpa dem. Syftet är även att närmare undersöka ett resursteam som arbetar med specialundervisning för att få reda på varför de har valt att arbeta med barn i svårigheter. Metod: Jag har använt mig av enkät insamling och intervjuer med lärarna/resurspersonal. Resultat: Lärarna ser på barn i svårigheter som på barn i behov av särskilt stöd, att antalet sådana barn har ökat och att det viktigaste är att arbeta först och främst med den sociala kompetensen för att kunna utvecklas i skolan men också ute i samhället. Specialpedagogerna/skolan ser på barn i svårigheter ur ett kategoriskt perspektiv d.v.s. att barnet är problembäraren, och undervisningen sker för det mesta segregerat. I LUG ser lärarna på barn i svårigheter ur ett psykosocialt perspektiv vilket innebär bl.a. att arbeta med mänsklig förändring och utveckling. Nyckelord: Barn i svårigheter, barn i behov av särskilt stöd, specialundervisning, skolsvårigheter, lärandemiljö, särskild undervisningsgrupp.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Barn i svårigheter
särskilt stöd
Handle http://hdl.handle.net/2043/2196 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics