Genom filantropi och akademi : Att etablera en professionsutbildning mot yngre barn

DSpace Repository

Genom filantropi och akademi : Att etablera en professionsutbildning mot yngre barn

Details

Files for download
Icon
pages 192-204
Overview of item record
Publication BookChapter
Title Genom filantropi och akademi : Att etablera en professionsutbildning mot yngre barn
Author Tallberg Broman, Ingegerd
Editor Andersson, Nils ; Greiff, Mats
Date 2015
Swedish abstract
Kapitlet diskuterar förutsättningarna för utbildningar av kvinnor inom uppfostrans, omsorgens och utbildningens område med särskilt fokus på förskollärarutbildningen och i ett lokalt Malmö-perspektiv. De begränsande villkor som förelåg vid etableringsfasen har följt yrket och dess förberedande utbildning, även sedan det blev införlivat med högskolan och en del av akademin. Utbildningen utgör en av de allra mest omfattande vid våra högskolor./universitet som utmanas både vad gäller sin vetenskapliga förankring som sin professionsnärhet och brukbarhet. Malmö och Malmö högskola, professionsutbildningar, brukarperspektiv och den brukbara kunskapen , utgör bakomliggande nav i denna vänboksberättelse.
Link http://hdl.handle.net/2043/20116 .Icon
Publisher Malmö University
Host/Issue Från Go:teborg till Malmø via Königsberg: en resa i idéhistoria, idrott, kultur och utbildning : till Lennart Olausson en festskrift
Series/Issue Skrifter med historiska perspektiv;15
ISSN 1652-2761
ISBN 978-91-7104-654-3
Language swe (iso)
Subject Malmö
Malmö University
Preschool Teacher Education
historical and local perspective
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/21964 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics