Rättvis bedömning – en studie av lärarstrategier vid bedömning i matematik och de naturorienterande ämnena

DSpace Repository

Rättvis bedömning – en studie av lärarstrategier vid bedömning i matematik och de naturorienterande ämnena

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Rättvis bedömning – en studie av lärarstrategier vid bedömning i matematik och de naturorienterande ämnena
Author Frederiksen, Malin ; Lindberg, Mira
Date 2006
English abstract
The idea behind this study is that a reduced range of evaluation forms are currently used to judge pupils’ performance in maths and natural sciences. The aim of the study is therefore to investigate whether these valuation methods permit a correct and fair judgement of pupils’ abilities in maths and natural sciences. In order to get an answer to our research questions we have carried out qualitative interviews with eight teachers in two schools in the Malmö region. The outcomes of data analysis show that are similarities and differences in the valuation strategies used by the different teachers in both subjects. Math teachers, however use a limited variety of evaluation forms for their judgements of pupils’ abilities, whereas natural science teachers use a slightly wider range of evaluation forms. Our final conclusion is that pupils do no have the possibilities the correct and fair evaluation of their abilities they should be entitled to.
Swedish abstract
Vi har en föreställning om att bedömningsformerna i matematik och de naturvetenskapliga ämnena inte är särskilt varierande. Syftet med denna uppsats är att se huruvida förutsättningarna finns för en rättvis bedömning i matematiken och de naturorienterande ämnena. Vi har utfört kvalitativa intervjuer med åtta lärare på två skolor i Malmöregionen, där lärarnas svar skulle hjälpa oss att besvara våra frågeställningar. Resultatet visar att det finns både likheter och skillnader i lärarnas strategier vid bedömning i de båda ämnena. Efter undersökningen har vi kommit fram till att det förekommer liten variation av bedömningsformer i matematiken, medan det i de naturvetenskapliga ämnena förekommer variation av bedömningsformerna i större utsträckning. Vår slutsats är att eleverna inte får de förutsättningarna för en rättvis bedömning som de är berättigade.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject bedömning
bedömningsformer
grundskolan
lärare
Ma
matematik
No
Naturorienterande ämnen
Handle http://hdl.handle.net/2043/2199 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics