Marknadsstaten

Details

Overview of item record
Publication BookChapter
Title Marknadsstaten
Author Andersson, Catrin ; Erlandsson, Magnus ; Sundström, Göran
Editor Björkman, Jenny ; Fjæstad, Björn ; Alexius, Susanna
Date 2014
Swedish abstract
I den här artikeln tar vi utgångspunkt i en omfattande kartläggning av de myndigheter som vi menar har som huvuduppgift att påverka marknader. Vi är intresserade av vad dessa myndigheter gör till vardags, inom ramen för den mer övergripande marknadsregleringen i form av konkurrenslagar, avtalslagar, konsumentköplagar och så vidare. Det ska sägas att vi inte har synat den påverkan som myndigheter har på marknader genom att själva vara (ibland dominerande) säljare eller köpare på olika marknader. Vidare intresserar vi oss endast för myndigheter vars verksamhet på ett mer direkt sätt riktas mot marknader. För varje myndighet har vi ställt tio marknadsrelaterade frågor. Svaren har vi funnit i offentligt material – som myndigheternas instruktioner, regleringsbrev, årsredovisningar, rapporter och webbsidor. Det sammanställda materialet omfattar över 300 sidor. Nedan analyserar vi svaren på några av våra mer centrala frågor.
Link http://www.rj.se/globalassets/rj-arsbocker/2014-15_alla_dessa_marknader.pdf .Icon
Publisher Makadam
Host/Issue Alla dessa marknader
Series/Issue RJ:s årsbok;
ISSN 2000-1029
ISBN 9789170611421
Language swe (iso)
Subject marknad
styrning
granskning
övervakning
myndigheter
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/21994 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics